Om oss

«Bridging the cultural and communication gap»

PANTEON er et outsourcingselskap for utviklingstjenester. Gjennom vår avdeling i Norge og utviklere i India tilbyr vi arbeidskraft til fornuftige priser. Våre leveranser består av alt fra enkeltstående mindre prosjekter til større og varige prosjekter med dedikerte team.

Firmainformasjon

PANTEON AS
Orgnr NO 914 000 076 MVA
Kontaktinformasjon

Antall medarbeidere, Norge: 2
Antall medarbeidere, India: 15
Omsetning 2020: 25 millioner NOK
Teknologifordeling: 70% PHP / 10% .NET / 20% DESIGN
Type utvikling: 50% BACKEND / 25% FRONTEND / 25% WEBSERVICE
Type kunder: 70% SAAS-LØSNINGER / 30% ANDRE

Avdeling Norge

Fra vårt kontor i Kristiansand ledes prosjektene fra et overordnet nivå. Vi følger prosjektet fra planleggingsfasen og kvalitetsikrer før leveransen. Vi har daglige videokonferanser mellom de to avdelingene hvor statusoppdateringer formidles og prosjektene koordineres.
Medarbeidere

Avdeling India

Flesteparten av våre utviklere sitter i India. På våre kontorer i Vadodara har vi utviklere og prosjektledere - samtlige med utdannelse fra Europa. Dessuten har vi alltid en nordmann på kontorene i India som kan hjelpe til med kommunikasjonsflyten.
Medarbeidere

Hvorfor oss?

  • Stabil arbeidskraft; unngå å miste ressurser på grunn av sykdom eller lignende.
  • Fornuftige priser; våre timesatser her i India er vesentlig lavere enn i Norge.
  • Ett kontaktpunkt; en dedikert kontaktperson og prosjektleder fra Norge.
  • 10 års erfaring med utvikling av programvarer, nettsider og applikasjoner.
  • Minimale kultur- eller kommunikasjonsbarrierer
  • Unngå å miste potensielle kunder på grunn av manglende kapasitet eller kompetanse
  • Vi har dyktige utviklere i et bredt spekter av teknologier