Dedikerte team

Vi tilbyr dedikerte utviklerteam for utviklingsarbeid som går over lengre perioder. Mange IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer og softwareselskaper har behov for eksta ressurser. Vi har fleksible løsninger for å dekke ulike behov. Vi tilbyr våre ressurser på mange måter tilsvarende som et vikarbyrå. Én eller flere utviklere velges ut til å følge deres prosjekt(er) løpende. Vi bruker mye ressurser på å finne de rette utviklerne for deres prosjekt. Om dere vil kan dere også selv ta del i utvelgelsen av utviklerne.

Eksempler på hva våre dedikerte team brukes til:
  • Outsourcing av hele eller deler av utviklingsavdelingen
  • Innhente ekstra kompetanse for en lengre periode
  • Ekstra ressurser tilgjengelig i oppstartfasen av et større system
  • Fast vedlikehold / bugfix av eksisterende systemer
  • Midlertidig innhente kapasitet i perioder med underbemanning

Dedikerte team har en minimum avtaletid er 3 måneder. Dere velger selv antall personer, og hvor mange timer i måneden hver utvikler skal være til deres disposisjon.

Ønsker dere et enkeltprosjekt utviklet? Les mer her

Ønsker du å outsource hele eller deler av utviklingsavdelingen deres?

Fordeler med dedikerte team

  • Varige avtaler gir gunstige priser
  • De samme utviklerne følger prosjektene fra A til Å.
  • Dere har full kontroll på hva utviklerne jobber med, og kan styre arbeidsoppgavene løpende.
  • Utviklerne føler eierskap til prosjektene, noe som virker motiverende.
  • Dedikerte team kan innehente ekstra ressurser ved behov