Prosjekt-til-prosjekt

Vi tilbyr utvikling av enkeltprosjekter. Vi kan være behjelpelig med utarbeide av prosjektbeskrivelser (mockup). Våre utviklere bygger, tester og leverer et komplett prosjekt ihht. deres beskrivelser. Ut i fra prosjektets kravspesifikasjoner velger vi de rette utviklerne for jobben. Det fastsettes klare leveringsdatoer for de ulike delene av prosjektet. I prosessen utpekes en prosjektleder. Prosjektlederen håndterer koordieringen av arbeidsoppgaver, kvalitetssikrer leveransen og står for kommunikasjonen med kunden. Prosjektlederen har flere ressurser rundt seg, og setter sammen de best kvalifiserte utviklerne for hver enkelt oppgave. Gjennom våre strenge rutiner opprettholder vi samme kvalitet i koden uavhengig av utvikler.
Etter prosjektet er levert er vi tilgjengelig i minimum 6 måneder for oppfølging og support.

Et estimat fra oss inneholder:
  • Funksjonalitetsbehov
  • Teknologibehov
  • Ressursbehov
  • Milepæler og leveringsdato
  • Pristilbud

Denne modellen kan utvides til en varig driftsavtale. Mange ønsker videreutvikling og vedlikehold av de samme utviklerne som laget systemet. Vi imøtekommer slike ønsker så langt det lar seg gjøre.

Ønsker dere et fast utviklerteam? Les mer her

Har du en idé som du trenger hjelp til å få ned på papiret? Ønsker du tilbud på en ferdig kravspesifikasjon?

Fordeler med prosjekt-til-prosjekt

  • Vi estimerer og avtaler pris/levering på forhånd
  • De samme utviklerne følger prosjektene fra A til Å.
  • Fast norsk kontaktperson gjennom hele prosessen
  • Dedikert prosjektleder koordinerer utviklerne løpende.
  • Det er vår oppgave å innhente ekstra ressurser på de områdene hvor dette måtte være nødvendig - uten at prisen påvirkes.