Tjenester

Prosjekt-til-prosjekt

Outsource et enkeltprosjekt til oss. Våre utviklere bygger, tester og leverer et komplett prosjekt ihht. deres beskrivelser. Ut i fra prosjektets kravspesifikasjoner velger vi de rette utviklerne for jobben. Det fastsettes klare leveringsdatoer for de ulike delene av prosjektet.

Har du en idé eller ferdig kravspesifikasjon?

Dedikerte team

Vår tjeneste "Dedikerte team" fungerer på mange måter som et vikarbyrå. Én eller flere utviklere velges ut til å følge deres prosjekt(er) løpende. Vi bruker mye ressurser på å finne de rette utviklerne for deres prosjekt.

Ønsker du å outsource hele eller deler av utviklingsavdelingen deres?