Microsoft

Vi har 12 års erfaring med utvikling på Microsoftplattformen. I dag jobber vi for det meste med ASP .NET MVC og C# mot MSSQL. Siden Windows 8 har vi gjort en del utvikling på WPF med VS15. Vi har blant annet erfaring med utvikling av:

  • Nettbutikker
  • CRM (Salgssystemer)
  • CMS (Publiseringsløsninger)
  • ERP (Komplette systemer)
  • Logistikksystemer (Også for kjeder, inkludert helautomatiske ordresystemer)
  • Kassesystemer (Bransjespesifikke systemer mot verksted, restauranter og skjønnhetsbransjen)
  • Diverse interaktive applikasjoner basert på WCF og WPF, bl.a. synkronisering av databaser mot hovedkontor i kjeder

Outsource utviklingen av løsninger basert på C#, .NET eller SharePoint?

Vi har utviklere for blant annet
.NET MVC
C# .NET
SharePoint
SQL Server (MSSQL)
WCF / WPF