PHP

Vi har jobbet med PHP .MVC i 8 år. Vi har levert en stor mengde systemer etter skreddersøm. PHP er et genialt språk, utviklet av og for utviklerne selv. Språket oppdaters jevnlig, har et robust rammeverk og er skalerbart.
Vi har blant annet erfaring med:

 • Logistikksystemer
 • Kassesystemer
 • Trafikksystemer (England)
 • Analyseverktøy
 • Optimaliseringsverktøy
 • Intranett
 • Nettbutikker
 • Hjemesider
 • CRM (Salgs- og oppfølgingssystemer)
 • CMS (Publiseringsløsninger)
 • ERP (Komplette systemer)

Ved hjelp av MVC-rammeverket (model, view og controller) kan flere utviklere jobbe sammen, og bruke kapasiteten på de områdene de kan best. Dessuten kan designeren jobbe i view (.tpl-filer) samtidig som utviklerne jobber i controller og databaseekspertene henter data i model. Sammensetningen skaper en fantastisk infrastruktur og effektivitet i arbeidet.

Outsource utviklingen av løsninger basert på Open Source PHP?

Vi jobber blant annet innenfor rammeverkene
PHP.MVC
CakePHP
Codeigniter
Symfony
Zend
Smarty
Ajax
XML